• BG051PO001-3.1.07
  • BG051PO001-3.1.07
  • BG051PO001-3.1.07
  • BG051PO001-3.1.07
  • BG051PO001-3.1.07
Home ДЕЙНОСТИ
Дейности по проекта
ПДФ Печат Е-мейл
1 Анализ на приоритетни машиностроителни специалности.
2 Създаване на взаимодействие  между ръководствата на ТУ – Габрово, ББКМ и работодатели за осъвременяване на учебните програми.
3 Закупуване на компютърна измервателна система.
4 Създаване на нови учебни програми и актуализиране на сегашните по определените приоритетни специалности за машиностроенето.
5 Апробиране на създадените учебни програми.
6 Ангажиране на водещи машиностроителни фирми в прилагането на новите учебни програми.
Информиране и публичност
Одитиране на проекта